Zajęcia edukacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży

Od 16 listopada 2012 roku rozpoczął się projekt zajęć edukacyjno – sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy i miasta Dobczyce. Pierwsza część projektu jest realizowana w partnerstwie z Miejską Biblioteką Publiczną w Dobczycach. Polega ona na zajęciach dla dzieci w wieku od 7-15 lat z inżynierii klocków LEGO MINDSTORMS.

Druga część projektu obejmuje dzieci w wieku od 7-14 lat. Są to zajęcia z rekreacji ruchowej i są podzielone na dwie części. Pierwsza to zajęcia z elementami gimnastyki sportowej a druga z elementami gimnastyki artystycznej.

 

Stowarzyszenie KAT Dobczyce realizuje trzymiesięczny projekt. Ponieważ zajęcia mają charakter rekreacji ruchowej, w związku z czym według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 września 2001 roku dopuszcza się do uczestnictwa w zajęciach wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych. Prosimy o dostarczenie oświadczeń lub zaświadczeń na pierwsze zajęcia.

Informacje o projekcie można uzyskać również pod nr telefonu 733-747-069 lub pod adresem e-mail: nataliamaj@katdobczyce.pl u koordynatora projektu pani Natalii Maj.

Serdecznie zapraszamy

Video z zajęć sportowych

Video z zajęć edukacyjnych z inżynierii klocków LEGO

no images were found

Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu State Street Foundation:

 

Charities-Aid-Foundation

logo biblioteki dobczyce