Konkurs na Skarpetę św. Mikołaja

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Gminy i Miasta Dobczyce do udziału w konkursie plastycznym „Skarpeta Św. Mikołaja”.

Zasady konkursu:
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z Gminy i Miasta Dobczyce.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
Prace mogą być wykonane dowolną techniką z różnych materiałów (karton, tkanina) z zastrzeżeniem, że musi pomieścić prezent (np. cukierka).
Prace mogą być wykonywane przy pomocy rodzica lub opiekuna.
Wszystkie prace powinny być opisane DUŻYMI LITERAMI według schematu: imię i nazwisko, wiek uczestnika. Prac nieopisanych w ten sposób komisja nie będzie oceniać.
Prace prosimy dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dobczycach, ul. Szkolna 43 (RCOS) do piątku, 14 grudnia do godz. 12.
Przy ocenie prac pod uwagę będą brane przede wszystkim: oryginalność, pracochłonność, kreatywność oraz estetyka.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Świątecznego 16 grudnia.

Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie KAT Dobczyce, Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół w Dobczycach, Miejska Biblioteka Publiczna w Dobczycach.